MANDULAFA ÓVODA

"Szóla továbbá nékem az Úr, mondván:

Mit látsz te, Jeremiás? És mondék:

Mandulavesszőt látok én."

Jeremiás 1:11

Cinege csoport

3-4 éves gyermekek

Pacsirta csoport

4-5 éves gyermekek

Zöldike csoport

5-7 éves gyermekek

CSOPORTJAINK

Csoportjaink kialakításánál célunk a derűs csoportlégkörben történő érzelmi biztonság nyújtása, erkölcsi, érzelmi, akarati tulajdonságok fejlesztése.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek alakuló kapcsolatait a felnőttekkel és társaikkal pozitív érzelmek jellemezzék.

Esztétikus, barátságos környezetben vidám, színes csoportszobákban, ízlésesen összeválogatott bútorok segítik a gyerekeket a megfelelő komfortérzet elérésében.

 

Óvodai nevelésünk a családi nevelésre épít.  A szülőkkel közösen, együttműködve segítjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását.

 

Intézményünk a Hit Gyülekezete fenntartásában működik, világnézetileg elkötelezett.

Az óvoda pedagógiai programjának alapelveit, céljait elsősorban a fenntartó szemléletéhez, elveihez és célkitűzéseihez igazítva alakítottuk ki.

mandulafa.ovi@gmail.com

+36 20 403 7513

2100  Gödöllő, Tessedik Sámuel u.2/a

mandulafa.ovi@gmail.com

+36 20 403 7513

2100  Gödöllő, Tessedik Sámuel u.2/a